Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jaclyn B

Nghề nghiệp: High School Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 months teaching in S. Korea. 4 years teaching high school English. Certified in multiple states across the USA

Sở thích: Reading, Writing, Blogging, Pen Pals/Letter Exchange, Animals, International Travel, Dreams and Dream Interpretation, Politics, Women's Issues

Giáo dục: B.S. in English and Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)