ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Margaret

อาชีพ: Professional
Medicine, English Language Instruction, Engineering
I have worked in local government, the engineering sector and dentistry.

ความสนใจ: I love to read and watch period dramas. I'm also a music fanatic!

การศึกษา: Dentist
Medicine
I studied and have practiced dentistry.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: