Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Franck L

Nghề nghiệp: Freelance artist / programmer - Languages: English, Português, Français, Español, Italiano - Interview Preparation

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 4 years (10 000+ hours) tutoring on Cambly
Teaching assistant School of Visual Arts
Private language tutoring

Sở thích: Visual arts, computer programming, cuisine, investing, film and TV, world events

Giáo dục: visual arts
computer programming

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Thông thạo), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Italy (Cơ bản)

Video Hồ sơ: