ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ben30

อาชีพ: Website designer, English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: September 2016 - Present: Online English Teacher, DaDaABC, China
June 2016 - Present: Private English Tutor, Da Nang, Vietnam
June 2016 - October 2016: English Teacher, ages 7-21, IELTS prep, SEAMAP English Center, Da Nang, Vietnam
2008-2010: Sessional Lecturer, Edith Cowan University

ความสนใจ: I love technology and cool gadgets and I love love love to travel and learn about other cultures.
I also love to play video games, all of them!

การศึกษา: 2006 Graduated Edith Cowan University, Bachelor Communications (Advertising)
2003 Graduated Helena College

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)