ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kim87

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have 6 Years of teaching ESL

ความสนใจ: I love hiking, biking riding and traveling as much as I can. Teaching online is fun way to get to know people a over the world

การศึกษา: I have applied Science Degree from Harrison college

I have an ESL teaching degree

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: