Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alyssa O'Hara

Nghề nghiệp: ELL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I am an American teacher. I have been teaching English as a second language since 2010.

Sở thích: Travel, Music, Reading

Giáo dục: I attended Arizona State University where I received a bachelors degree in Secondary Education-English with an ELL endorsement.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: