Logo Cambly
Xây dựng kế hoạch của riêng bạn

Bước 1:

Bạn muốn học bao nhiêu giờ?
Người
Gói Linh hoạt
Các bài học cá nhân và học nhóm
Lên lịch bài học vào bất kỳ ngày nào trong tuần, lên tới 1 giờ mỗi ngày
Nhóm người
Các buổi học nhóm
Chỉ có duy nhất buổi học Nhóm (21 tuổi trở lên)

Bước 2:

Thời hạn gói học của bạn trong bao lâu?
Tự tin mua Cambly nhé:
Bạn có thể yêu cầu hủy gói học bất kỳ lúc nào