Logo Cambly
Xây dựng kế hoạch của riêng bạn

Bước 1:

Bạn muốn học bao nhiêu giờ?
Người
Gói Linh hoạt
Các bài học cá nhân và học nhóm
Lên lịch bài học vào bất kỳ ngày nào trong tuần, lên tới 1 giờ mỗi ngày
Nhóm người
Bài học nhóm
Chỉ có duy nhất lớp học Nhóm (21 tuổi trở lên)
Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ việc mua cả bài học cá nhân 1-1 và bài học Nhóm dưới cùng một gói học.

Bước 2:

Thời hạn gói học của bạn trong bao lâu?
Tự tin mua Cambly nhé:
Bạn có thể yêu cầu hủy gói học bất kỳ lúc nào