โลโก้ Cambly
กำหนดแผนการเรียนของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 1:

คุณต้องการกี่ชั่วโมง
คน
เสร็จสิ้น
ชั้นเรียนแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม
จัดตารางเรียนวันใดก็ได้ของสัปดาห์ สูงสุด 1 ชั่วโมงต่อวัน
กลุ่มคน
ชั้นเรียนกลุ่ม
ชั้นเรียนกลุ่มเท่านั้น (อายุ 21 ปีขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 2:

ต้องการให้เราต่ออายุแผนของคุณถี่แค่ไหน
ซื้อด้วยความมั่นใจ:
ยกเลิกได้ตลอดเวลา