Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

njns

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught at English language schools in London, Latvia, Estonia, Portugal and Taiwan.

Sở thích: Languages, sports, travelling

Giáo dục: BA & MSc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Thông thạo), Tiếng Ý (Hội thoại), Tiếng Thụy Điển (Hội thoại), Tiếng Nam Phi (Hội thoại), Tiếng Xentơ (Hội thoại), Tiếng Trung Quốc (Cơ bản)