Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

natasha mx

Nghề nghiệp: English Professor

Kinh nghiệm giảng dạy: I have nine years of experience teaching English; five years at the university level.

Sở thích: I have a wide array of interests. Ask me about them!

Giáo dục: MA Humanities English
University of California
2011

BA Humanities Education
San Diego State University
2008

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: