Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

lch614

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 years of teaching experience. Unique background, born in Sao Paulo,Brazil. Grew up in Miami, Florida, and Los Angeles, California. Currently teaching English in Taiwan

Sở thích: traveling, sports, current events, movies, music, etc

Giáo dục: I have a bachelor's degree in English from National Taiwan University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung Quốc (Bản ngữ), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại)