Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Xavier17

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I teach English to high school students.

Sở thích: Being outside, kayaking, hiking, running, books, movies, travel

Giáo dục: Masters in Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)