ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Wesley AM

อาชีพ: Chief Operations Officer

ประสบการณ์ด้านการสอน: 10 years experience
= Volunteer
= TutorABC
= DaDaABC

ความสนใจ: Dogs
Technology
Science
Education
Video games

การศึกษา: George Mason University
Global Affairs: Global Economy & Management

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: