Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Valeria O

Nghề nghiệp: English Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Optical Lab Technitian. Tesol Certified looking to improve my teaching skills.

Sở thích: I like learning about new cultures. Currently living in Dominican Republic.

Giáo dục: TESOL certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: