ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Valeria O

อาชีพ: Optical Lab Technitian

ประสบการณ์ด้านการสอน: Previously an Optical Lab technitian. Currently trying to enhance my teaching skills.

ความสนใจ: I like learning about new cultures. Currently living in Dominican Republic.

การศึกษา: TESOL certified

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)