Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tyler M

Nghề nghiệp: English Profesor

Kinh nghiệm giảng dạy: TEFL Certified. Currently an English Professor for SENA in Medellin, Colombia

Sở thích: Traveling, Hiking, Basketball, anything outdoors

Giáo dục: Bachelors Degree in English from SUNY Albany, New York

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: