ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Tony Aong

อาชีพ: Accountant/Financial Planner

ประสบการณ์ด้านการสอน: TEFL & TESOL Master Course Accredited.
I have experience teaching students of all ages.

ความสนใจ: Traveling, Cooking, TV Shows, Movies, Video Gamess, Music & Meeting New People

การศึกษา: Bachelor of Commerce (Distinction) - Deakin University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)