Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tina JJ

Nghề nghiệp: English Tutor, Mother, Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English, Cheerleading, and Gymnastics.

Giáo dục: I graduated from Nyack College with a BS in Social Science and Intercultural Studies.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)