Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tim Charman

Nghề nghiệp: Musician

Kinh nghiệm giảng dạy: Private music instructor and tutor, Québec english exam preparation

Sở thích: music, nature, travel, language, politics, current events, hiking, camping, motorcycling, bicycling, water sports, hockey, baseball

Giáo dục: Associate degree in environmental science - Douglas College, New Westminster BC
BFA Music - Concordia University, Montréal QC

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: