Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Thomas CO

Nghề nghiệp: Editor

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 months teaching Skype lessons to Japanese people

Sở thích: Japanese, film, science fiction, cooking, gardening, bike riding, jiu jitsu, language, poetry.

Giáo dục: York College of Pennsylvania. B.S. in Behavioral Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)