Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tee Wrecks

Nghề nghiệp: Tefl English Teacher. Previous Manager in the I.T. industry

Kinh nghiệm giảng dạy: Computer teacher at a private college. 1 year freelance ESL tutor experience.

Sở thích: Teaching, Training, Coaching and helping others.

Giáo dục: Career Blazers Vocational College.
Some University at U.W.O

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: