ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Steve Bran

อาชีพ: Forestry worker

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have volunteer experience at our local literacy center.

ความสนใจ: I enjoy reading fiction and biographies. I also like to talk about sports, world events and learn about different cultures.

การศึกษา: B.A. History, University of Victoria; TESOL Certificate, Coventry House, Toronto Ontario

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: