ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Stephanie Pe1

อาชีพ: I'm a freelance writer and a year-round house sitter.

ประสบการณ์ด้านการสอน: English tutor in high school and college. Majored in English at Delaware State University.

ความสนใจ: I love American football, travel and pets.

การศึกษา: Majored in English at Delaware State University.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: