ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sophia E Thomas

อาชีพ: TESOL-certified English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: TESOL-certified English Teacher at Satri Angthong School in Ang Thong, Thailand (October 2017-February 2018),


Substitute Teacher at the Hebrew Academy of Long Beach in Long Beach, NY (January 2017-June 2017)

ความสนใจ: Art (painting, creative writing), comedy (improv, stand-up), yoga

การศึกษา: Binghamton University in Binghamton, New York

Major: Human Development,
Minor: Sociology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)