ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sonia Mo

อาชีพ: Small business - Catering/Cooking Classes

ประสบการณ์ด้านการสอน: I trained people as a buyer in a retail environment, and as a paralegal in an immigration law environment.

ความสนใจ: Language arts, music, gardening, cooking, movement, animals, animal rescue, travel

การศึกษา: Bacherlor of Arts Degree, cum laude - Foreign Language - Spanish
Portland State University, Portland OR. 1999

ภาษาที่พูดได้: sc (เจ้าของภาษา), สเปน (พูดได้คล่อง)