Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sheldon Ree

Nghề nghiệp: Accountant

Kinh nghiệm giảng dạy: Owned Home and Hospital Health Care Agencies

Sở thích: outdoor sports, reading and golf

Giáo dục: concordia university
bachelor of commerce

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: