Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Shawna Dee

Nghề nghiệp: Science Teacher K-5

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 years teaching 4-6 grade students
5 years teaching K-5 grade students

Giáo dục: Masters in Science Education from Montana State University

Masters in Elementary Education (K-8) from Montana State University-Billings

Bachelors in Business-Accounting from Montana State University-Billings

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)