ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Shavon R Francis

อาชีพ: Accountant

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught a university foundations course for 6 semesters at my alma mater

ความสนใจ: Sports
Business
Money
Fashion
Government

การศึกษา: Eastern Illinois University
BS in Accounting

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)