ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sean U

อาชีพ: Airbnb Host & Lyft driver

ประสบการณ์ด้านการสอน: I used to volunteer to be a conversation partner for foreigners at my college!

ความสนใจ: I love history, travel, politics, art, meeting new people, meditation, nutrition, farming, dancing, electronic music, indie music, pop music, and much more!

การศึกษา: Bachelors in History from University of Pittsburgh

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: