Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sasha Jokic

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Previously taught English at an Italian high school
TEFL Certified
Business English teacher InCompany

Sở thích: Studying languages, travelling, meeting new people and learning about different cultures.

Giáo dục: BA German and Italian at the University of Leeds

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Đức (Thông thạo), Tiếng Ý (Thông thạo), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Séc-bi (Hội thoại), Tiếng Trung Quốc (Cơ bản), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: