Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sara C

Nghề nghiệp: ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years of teaching special education
2 years of teaching 2nd grade
11 years of teaching English as a Second Language (children and adults)

Sở thích: hiking, going to the park with my little girl, playing board games and card games, playing word games, sewing, reading, teaching children

Giáo dục: Evangel University:
Bachelor's degree in elementary and special education
Master's degree in teaching with TESOL certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: