Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sandra NY

Nghề nghiệp: Event Planner

Kinh nghiệm giảng dạy: Two years teaching English with Tutor ABC

Sở thích: I am an animal lover. I also like knitting and crocheting. I have a cat and I like watching documentaries.

Giáo dục: Hunter College BS degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)