ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ryan K B

อาชีพ: ESL Teacher, Cook, Photo/Videographer

ประสบการณ์ด้านการสอน: 1.5 years co-teaching in a Colombian secondary school.
1.5 years teaching individual and small-group lessons with a foundation in Colombia.
2+ years teaching online to adults and children

ความสนใจ: Cooking
Nature
Travel
Living Abroad
Movies
Politics
Social Issues
Cultural Differences
Video Games

การศึกษา: Bachelor of Arts - UW Madison: Film Studies, Art History

TEFL/TESOL certified: 160 hour course

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (พูดได้คล่อง)

โปรไฟล์วิดิโอ: