ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ryan Davis

อาชีพ: Investment Advisor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have tutored English to children and adults.

ความสนใจ: Adventure, swimming, snowboarding.

การศึกษา: Pace University, New York, NY, Finance and Economics

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: