ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Robert Mcmanus

อาชีพ: Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching English conversation for ten years in Asia.

ความสนใจ: Football
Old cars
sailing
reading

การศึกษา: I have a degree in teaching and was educated in the U.K.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: