Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Reader Leader

Nghề nghiệp: Teacher, Substitute, Tutor, Trainer

Kinh nghiệm giảng dạy: Expert teacher of:

🏆IELTS/TOEFL/TOEIC
🏆Conversation
🏆Basic English
🏆Intermediate English
🏆Advanced English
🏆Language Arts
🏆Español

Sở thích: 📚TSOL Certified
📚Bilingual
📚Early Childhood Educator
📚Classes for every level
📚Over 1000 Online Lessons

Giáo dục: Associates in Early Childhood Education. 120 hour TESOL Certification. Annual positive reinforcement workshops. Annual training updating on new programs and methods.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: