Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Quineshia H

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 10 years of experience teaching Beginner's Level Arabic online and in person. I also teach English on line.

Sở thích: Baking, Writing, and Reading

Giáo dục: La Salle University
B.A in Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: