Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Peter UK

Nghề nghiệp: Professional ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years teaching
8 years teaching ESL
2 years online teaching

Sở thích: Football
Cricket
Rugby
Tennis

Giáo dục: Guthaxton collage
Leicester collage

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: