ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Peter Davy

อาชีพ: IT Technician

ประสบการณ์ด้านการสอน: Spent 3 years working with people with Autism and other Learning Disabilities
I have run education workshops for Refugees in Belgrade

ความสนใจ: Making Music, DJing, Road Cycling, hill walking
Nature in general
Cooking
Meeting people and sharing new experiences

การศึกษา: -Millthorpe School, York-
10 GCSES A-E (incl. Maths & English)

-York 6th Form College, York-
Media Studies B
English Literature & Language C
Music Technology C

York St John's University, York
BA(hons) Music Production 2.1

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เซอร์เบีย (พื้นฐาน), เยอรมัน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: