Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Pedro Thompsan

Nghề nghiệp: English tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years in actual schools
2 years online

Sở thích: Music, sport, art, Anything and everything really haha

Giáo dục: BA diploma

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)