Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Pat Tea

Nghề nghiệp: English teaching

Kinh nghiệm giảng dạy: Currently: 4 years teaching English in Japan
Formerly: ESL Language Center volunteer (Arcadia University), Chinese high school summer English camp (Arcadia University)

Sở thích: Traveling, Painting, Reading (novels), Blogging, Fashion, Culture, Food (baking), Video Games

Giáo dục: Arcadia University (psychology major, Japanese minor)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: