ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Pablo Murillo

อาชีพ: Forklift Operator

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught adults and children to read and write in Spanish. I also have experience in teaching the guitar.

ความสนใจ: Music, Sports, Movies, Books.

การศึกษา: General Diploma from American School of Correspondence based from Lansing, Illinois.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (พูดได้คล่อง)