Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nyssa B

Nghề nghiệp: International Recruitment Manager and University Professor

Kinh nghiệm giảng dạy: University Professor
ESL Teacher (for Koreans, Chinese and Japanese)

Sở thích: Travelling, watching movies, reading

Giáo dục: TEFL Certified by i to i TEFL UK,TESOL-TEYL Certified by Teach International, Masters in Marketing Communications from De La Salle University, ESL research program at University of Alberta, Italian Language and Culture at Rimini Academy

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Ý (Cơ bản)

Video Hồ sơ: