Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nina En

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 months of TEFL teaching in South Korea

Sở thích: I love dancing and watching Netflix. I enjoy traveling and eating new food.

Giáo dục: Bachelor's degree from Arizona State University.
TEFL certification.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: