Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nikolas K

Nghề nghiệp: Musician, Author, movie director, teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have experience teaching Autistic students, non-native English speakers (Japanese and Chinese)

Sở thích: Music, writing, reading, movies, playing with animals, drawing, painting, having fun!

Giáo dục: Southern Utah University, University of Utah

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: