ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Nikolas K

อาชีพ: Musician, Author, movie director, teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have experience teaching Autistic students, non-native English speakers (Japanese and Chinese)

ความสนใจ: Music, writing, reading, movies, playing with animals, drawing, painting, having fun!

การศึกษา: Southern Utah University, University of Utah

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: