Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nikkie V

Nghề nghiệp: Au pair in Finland

Kinh nghiệm giảng dạy: Teach English to my host children, language exchanges, conversation partners

Sở thích: Travel, experiencing new cultures, food

Giáo dục: Texas A&M University, BA in Communication

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: