Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nick Tusman

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 years TEFL teaching in Thailand.

Sở thích: Health/Sports MMA, Basketball. Science

Giáo dục: 8 years NAVY / Air Force. RN-BSN. TEFL cert.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)