Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nalisha Beck

Nghề nghiệp: Full-time minister

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been a full-time minister for 3 years, reaching 4 years in July.

Sở thích: I play the Flute and enjoy drawing, reading and history. I especially enjoy visiting historical sites.

Giáo dục: Flowery Branch High School

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)