ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Nadia Ru

อาชีพ: Writer

ประสบการณ์ด้านการสอน: I'm a certified kids yoga teacher! When I'm not writing stories and poems I'm usually teaching the kiddos a thing or two on the yoga mat!

ความสนใจ: Yoga, Travel, Adventure, Photography, Writing, Animals (Dogs), Snowboarding, Rock Climbing, Dancing, Meeting New People, Marine Biology, Psychology

การศึกษา: University of Waterloo - Psychology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)